Blogger-Man บล็อกเกอร์แมน
เศรษฐกิจและแนวคิดการลงทุน

สรุปเรื่องสหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP แก่ไทยใน 2 นาที

เมื่อเร็วๆ นี้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เพิ่งประกาศว่า จะระงับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการ Generalized System of Preference (GSP) สำหรับสินค้าไทยจำนวน 573 รายการ มูลค่ารวมกว่า 39,300 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทยยังไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล

สิทธิ GSP คืออะไร สำคัญกับไทยมากแค่ไหน เดี๋ยวเราไปหาคำตอบกัน

GSP คือ ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรที่ประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศให้สิทธิแก่ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้วได้ หรือแม้แต่สามารถแข่งขันกับประเทศที่กำลังพัฒนาแต่มีความสามารถในการผลิตสินค้าได้ถูกและมีประสิทธิภาพ

แล้วอะไรคือการวัดว่า ประเทศไหนพัฒนาแล้วและประเทศไหนกำลังพัฒนา?

หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมก็คือ การดูรายได้ประชากรต่อคนต่อปี

ถ้าประเทศที่รายได้ต่อคนต่อปีต่ำกว่า 12,056 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 364,000 บาท ก็คือประเทศกำลังพัฒนา

สำหรับประเทศไทยนั้น ปัจจุบัน  มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีประมาณ 229,700 บาท จึงทำให้เราถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

อย่างที่บอกไปข้างต้นว่า GSP นั้นเป็นสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร นั่นหมายความว่า ผู้ให้สิทธินั้น มีสิทธิที่จะให้หรือยกเลิกก็ได้ ถ้าประเทศผู้รับสิทธิไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้สิทธิ

ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวประกอบไปด้วย การไม่สนับสนุนผู้ก่อการร้ายระหว่างประเทศ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล เป็นต้น

ในปี 2018 มูลค่าการส่งออกสินค้าทั้งหมดของประเทศไทยเท่ากับ 7.6 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 50% ของมูลค่า GDP ประเทศไทยที่ 15.2 ล้านล้านบาท แสดงว่า การส่งออกนั้น นับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมากพอสมควร

ในปี 2018 ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทยคือ จีน โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 11.9% ของมูลค่าการส่งออกและลำดับที่ 2 ก็คือ สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนเท่ากับ 11.2% ซึ่งประเทศไทยนั้นเกินดุลจากสหรัฐอเมริกาประมาณ 582,800 ล้านบาท

โดยการระงับสิทธิ GSP ในครั้งนี้ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะบุว่า จะมีมูลค่ากว่า 39,300 ล้านบาท ภายใต้สินค้าจำนวนกว่า 573รายการ โดยมีทั้งสินค้ากลุ่มอาหารทะเล สินค้าเกษตรผัก ผลไม้ และจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2020 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาให้สิทธิ GSP แก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 125 ประเทศ และประเทศไทยของเราก็คือ หนึ่งในนั้น

ในปี 2017 ประเทศไทยเป็นประเทศที่สหรัฐอเมริกาให้สิทธิ GSP จำนวนกว่า 127,000 ล้านบาท ครอบคลุมสินค้ากว่า 3,500 รายการ โดยสิทธิดังกล่าวมีมูลค่ามากที่สุดเป็นลำดับที่ 2 ต่อจากอินเดีย ที่ก่อนหน้านี้ก็โดนสหรัฐอเมริกายกเลิกสิทธิ GSP เช่นกัน

ต้องตามดูกันต่อไปว่า การระงับสิทธิ GSP จะส่งผลต่อการส่งออกของประเทศหลังจากนี้มากน้อยแค่ไหน เมื่อรวมกับ เงินบาทที่กำลังแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบกว่า 6 ปี ก็น่าสนใจว่า ถ้าการส่งออกที่เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเกิดอาการชะงักขึ้นมา แล้วเศรษฐกิจของไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป

 >>> <<<

กดติดตามบทความที่น่าสนใจของเพจบล็อกเกอร์แมน พร้อมทั้งสามารถติดตามบทความย้อนหลังทั้งหมดได้ที่

https://www.blogger-man.com

>>> <<<

 

References

-https://en.wikipedia.org/wiki/Developing_country

-http://worldpopulationreview.com/countries/high-income-countries/

-https://www.export.gov/article?id=Thailand-market-overview

-https://www.thaipbsworld.com/thai-exports-will-suffer-from-gsp-cut-decision-by-us-president-trump/

แสดงความคิดเห็น